اطلاعات تماس:

آدرس پستی:

...

تلفن تماس:

09027556479

اسکایپ:

yaldaskinacademy

وب سایت:

yaldaskinacademy.com

اطلاعات مکان:

مخاطب شما

michael-frattaroli-234665-124x116

برنارد هانن

رئیس ارتباطات
تلفن:09139803128
ایمیل: erfanvajdi@gmail.com
اسکایپ: erfanvajdi
cat_4

هاری میللر

رئیس توسعه فناوری
تلفن:09139803128
ایمیل: erfanvajdi@gmail.com
اسکایپ: erfanvajdi

با ما ارتباط برقرار کنید